Tillsammans för Oskarshamn

30 föreningar

10 000 medlemmar

Anmäl din förening!

Föreningssteget i Oskarshamn

Föreningssteget är ett samarbete i Oskarshamn, mellan näringslivet, kommunen och ideella föreningar. Via Föreningssteget samverkar flera olika samhällskrafter för att skapa ett bättre, säkrare och tryggare Oskarshamn.

Våra insatser är främst riktade mot ungdomar. Vi anordna aktiviteter med syfte att:

  • senarelägga alkoholdebuten hos unga,
  • bidra till ett narkotikafritt samhälle,
  • främja ett tobaksfritt liv,
  • förebygga brottslig verksamhet såsom klotter, misshandel och skadegörelse.

Läs mer om Föreningsstegets olika aktiviteter nedan, eller via länkarna ovan.

I dag är omkring 30 föreningar med i Föreningssteget. Tillsammans engagerar de 10 000 medlemmar. Från näringslivet stöttas Föreningssteget av flera större och mindre företag i Oskarshamn.

Vilken kraft det ger när föreningarna samarbetar för ett tryggt och bra samhälle. Massor av roliga och nyttiga aktiviteter för barn och ungdomar att välja bland! Därför tycker vi på Scania att det är viktigt att stötta Föreningssteget.

Nytt från Föreningssteget

Nytt från Föreningssteget

Alla nyheter
Idrottsskolan Kalle Hopp

IDROTTSSKOLAN KALLE HOPP

Idrottsskolan Kalle Hopp ger barn i årskurs 1 och 2 möjlighet att prova på olika idrottsgrenar hos ett flertal olika idrottsföreningar. Föreningssteget tog initiativet 2012 för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet och samtidigt ge barnen chans att prova på olika idrotter till en rimlig kostnad.

Hemma efter en helt underbar kväll med kanotklubben. Så lyckat! Joel är lyrisk han har hittat sin idrott nu säger han! Vilket engagemang och de var många ledare på plats. Fantastiskt!

Mer om Kalle Hopp
Nattvandring i Oskarshamn

NATTVANDRINGAR GER TRYGGHET

Nattvandringar i Oskarhamn arrangeras regelbundet av kommunens fätassistenter. De syftar till att ge en lugnare och tryggare miljö för unga under kvällar och nätter i Oskarshamn. Föreningssteget vill därför uppmuntra vuxna inom de anslutna föreningarna att delta i dessa nattvandringar. Sedan starten 2010 har cirka 100 vuxna nattvandrat per år tack vare Föreningssteget. Det är nu lugnare på stan, vilket innebär att förebyggande insatser även kan riktas åt annat håll. Det är bra för Oskarshamn!

Bli nattvandrare
Nattvandring i Oskarshamn

Blås Grönt

Blås Grönt handlar om att uppmuntra unga att avstå alkohol. Aktiviteten riktar sig till ungdomar mellan 13 och 17 år. Det är kostnadsfritt att delta och det finns fina priser att vinna. Blås grönt har tidigare år genomförts under Latitud 57.

Mer om Blås Grönt!