Prova på idrott med Kalle Hopp

VÄLKOMMEN PÅ AVSLUTNING!
Tänk vad fort ett år går!
Nu är det dags för avslutning och medaljutdelning till er som varit med i Kalle Hopp 2017/18. Vi badar, fikar och har medaljutdelning.

Vi vill att en vuxen följer med dig, för din och kompisarnas säkerhet, självklart bjuder vi dig och den vuxne på entrén! Vill de andra i familjen följa med är de välkomna, men de får betala för sig.

Datum:        söndagen den 22/4
Tid:               kl. 12.00–14.00. Samling utanför entrén till simhallen för närvaroregistrering.
Plats:            Simhallen, Arena Oskarshamn
Kostnad:     Vi bjuder på entré för barnet som varit med i Idrottsskolan och en medföljande vuxen + fika.
Anmälan:    Anmälan görs till Ulrika Ringström ulrika.ringstrom@smalandsidrotten.se
senast den 9 april.

 

Idrottsskolan Kalle Hopp vill:

  • ge barn i årskurs 1 och 2 möjlighet att prova på flera olika idrotter
  • ge alla barn en möjlighet att delta, därför är kostnaden låg – 300 kronor/barn
  • ge barnen rörelseglädje utan resultatjakt
  • främja gemenskap mellan barn och föreningar
  • främja föreningssamverkan

Idrottsskolan Kalle Hopp utgör en sektion inom Föreningssteget och administrationen sköts av Smålandsidrotten och två av Föreningsstegets medlemsföreningar.

Idrottsskolan anordnas en dag i veckan under ett läsår. Barnen får prova på varje aktivitet två-tre gånger. Avslutning hålls i slutet av våren, där de som deltagit i alla aktiviteter minst en gång, erhåller medalj. Därefter sker en utvärdering för att ge underlag för ytterligare förbättringar.

För information och kontakt kallehopp@foreningssteget.se

Ulrika Ringström, Smålandsidrotten – 070-450 54 95
Madeleine Dunsäter, ORK – 070-321 18 32
Jonas Ström, Oskarshamns kommun, fritid – 0491-76 40 15

Korrigering för deltagare i årskurs 1 – VT 2018

I foldern som skickades ut inför starten av KalleHopp fanns det ett fel i vårens schema när det gäller ridningen, här kommer info om vilka veckor som gäller för respektive grupp.

Gr Gul 1          (Ridning v. 12-13)      (Ledigt v. 15-16)

Gr Gul 2          (Ledigt v. 12-13)         (Ridning v. 15-16)

Gr Röd 1          (Ridning v 12-13)       (Ledigt v. 15-16)

Gr Röd 2          (Ledigt v. 12-13)         (Ridning v. 15-16)