Prova på idrott med Kalle Hopp

2018-05-21 – Nu är grupperna fulltecknade, som innebär att vi inte kan ta emot fler anmälningar.

 

Välkomna att delta i idrottsskolan Kalle Hopp

Vi bjuder in till 2018/19 års verksamhet. Idrottsskolan Kalle Hopp vänder sig till alla flickor och pojkar som går i årskurs 1 och 2 höstterminen 2018. Idrottsskolan Kalle Hopp är en sammanslutning av olika idrottsföreningar. Idrottsskolan pågår höst- och vårtermin och vi kommer ta in max 50 elever/årskurs. Under 2018/19 är tanken att erbjuda möjlighet […]

Vi bjuder in till 2018/19 års verksamhet. Idrottsskolan Kalle Hopp vänder sig till alla flickor och pojkar som går i årskurs 1 och 2 höstterminen 2018.

Idrottsskolan Kalle Hopp är en sammanslutning av olika idrottsföreningar. Idrottsskolan pågår höst- och vårtermin och vi kommer ta in max 50 elever/årskurs. Under 2018/19 är tanken att erbjuda möjlighet att prova på en del av de idrotter som följande föreningar erbjuder:

Craftstaden IBK – innebandy
DK Snésteg – dans
Döderhults PK – skytte
IK Oskarshamn
– ishockey
Locxter MMA – kampsport
Oskarshamns BK – brottning
Oskarshamns TK – tennis
Oskarshamns GK – golf
Oskarshamns KK – kanot
Oskarshamns RK – ridning
Oskarshamns SK – friidrott
Oskarshamns SS – segling
Oskarshamns SS – simning
SATORI Jiujitsuklubb – jiujitsu

Målgruppen är alla flickor och pojkar i Oskarshamns kommun som går i årskurs 1 och 2 höstterminen 2018. Idrottsskolans mål är att …

  • ge barnen en bred information om olika idrotter samt möjlighet att prova sig fram.
  • framhäva lekens och glädjens betydelse utan resultatjakt.
  • främja gemenskapen.
  • ta tillvara på årstidens möjlighet till idrott under lekfulla former.

Tider
Preliminärt måndagskvällar. Avvikelser kan förekomma.

Avgift
300 kronor per deltagare och år. I detta ingår t-shirt, vattenflaska och avslutning.

Anmälan
Sista anmälningsdag är 1/6. Max 50 elever/årskurs, först till kvarn. Anmälan sker här.

Medalj
Deltagare som provar på alla idrotter minst en gång får en medalj vid avslutningen.

Schema
Skickas ut under sommaren till de barn som fått plats. Schemat finns även här på hemsidan, där meddelas även eventuella ändringar i schemat.

Ladda ner inbjudan som pdf:
Inbjudan Kalle Hopp 2018-19

Om du har frågor eller vill veta hur idrottsskolan Kalle Hopp fungerar kan du få mera information av:

Administratör
Madde Dunsäter, Oskarshamns RK
Tel: 070-321 18 32

Smålandsidrotten
Ulrika Ringström
Tel: 070-450 54 95

Oskarshamns kommun, fritid
Jonas Ström
Tel: 0491-76 40 15

Idrottsskolan Kalle Hopp vill:

  • ge barn i årskurs 1 och 2 möjlighet att prova på flera olika idrotter
  • ge alla barn en möjlighet att delta, därför är kostnaden låg – 300 kronor/barn
  • ge barnen rörelseglädje utan resultatjakt
  • främja gemenskap mellan barn och föreningar
  • främja föreningssamverkan

Idrottsskolan Kalle Hopp utgör en sektion inom Föreningssteget och administrationen sköts av Smålandsidrotten och två av Föreningsstegets medlemsföreningar.

Idrottsskolan anordnas en dag i veckan under ett läsår. Barnen får prova på varje aktivitet två-tre gånger. Avslutning hålls i slutet av våren, där de som deltagit i alla aktiviteter minst en gång, erhåller medalj. Därefter sker en utvärdering för att ge underlag för ytterligare förbättringar.

För information och kontakt kallehopp@foreningssteget.se

Ulrika Ringström, Smålandsidrotten – 070-450 54 95
Madeleine Dunsäter, ORK – 070-321 18 32
Jonas Ström, Oskarshamns kommun, fritid – 0491-76 40 15