Prova på idrott med Kalle Hopp

Idrottsskolan Kalle Hopp vill:

  • ge barn i årskurs 1 och 2 möjlighet att prova på flera olika idrotter
  • ge alla barn en möjlighet att delta, därför är kostnaden låg – 300 kronor/barn
  • ge barnen rörelseglädje utan resultatjakt
  • främja gemenskap mellan barn och föreningar
  • främja föreningssamverkan

Idrottsskolan Kalle Hopp utgör en sektion inom Föreningssteget och administrationen sköts av Smålandsidrotten och två av Föreningsstegets medlemsföreningar.

Idrottsskolan anordnas en dag i veckan under ett läsår. Barnen får prova på varje aktivitet två-tre gånger. Avslutning hålls i slutet av våren, där de som deltagit i alla aktiviteter minst en gång, erhåller medalj. Därefter sker en utvärdering för att ge underlag för ytterligare förbättringar.

För information och kontakt kallehopp@foreningssteget.se

Ulrika Ringström, Smålandsidrotten – 070-450 54 95
Madeleine Dunsäter, ORK – 070-321 18 32
Jonas Ström, Oskarshamns kommun, fritid – 0491-76 40 15

Korrigering för deltagare i årskurs 1 – VT 2018

I foldern som skickades ut inför starten av KalleHopp fanns det ett fel i vårens schema när det gäller ridningen, här kommer info om vilka veckor som gäller för respektive grupp.

Gr Gul 1          (Ridning v. 12-13)      (Ledigt v. 15-16)

Gr Gul 2          (Ledigt v. 12-13)         (Ridning v. 15-16)

Gr Röd 1          (Ridning v 12-13)       (Ledigt v. 15-16)

Gr Röd 2          (Ledigt v. 12-13)         (Ridning v. 15-16)