Kontakt

Föreningssteget är sedan 2012-05-25 en förening. Styrelsen utgörs av representanter från näringslivet och föreningslivet.

Om du undrar över någonting är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: kontakt@foreningssteget.se

Styrelsen utgörs av:

Ordförande: Malin Olsson, Oskarshamns kommun
Sekreterare: Anna Vuori, SKB
Kassör: Ida Hammarqvist, Scania